Religiehistorica Karen Armstrong en rabbijn Awraham Soetendorp eregasten in Domkerk

12 april publiek gesprek onder leiding van Bright Richards en Annemiek Schrijver

10 APRIL 2013
Samenvatting
Op vrijdagmorgen 12 april zijn de wereldberoemde religiehistorica Karen Armstrong en rabbijn Awraham Soetendorp eregasten in de Domkerk. De gasten zullen tijdens een publiek gesprek met internationale, nationale en lokale 'connectors' van allerlei achtergronden over levensbeschouwelijke vragen als 'Wat beweegt jou om het goede te doen?'. De ochtend wordt gepresenteerd door theatermaker Bright Richards (New Dutch Connections) en journaliste Annemiek Schrijver (IKON).

Doel van deze dag is het samenbrengen van alle religieuze stromingen om te spreken over wat hen beweegt het goede te doen. Terug naar de kern van religie en stilstaan bij de vraag hoe vorm te geven aan compassie. Ook is de prijswinnende voorstelling ‘As I Left My Fathers House’ te zien. Na afloop is er gelegenheid om het ‘Handvest voor Compassie’  te ondertekenen. Het Handvest voor Compassie is de Nederlandse vertaling van het Charter for Compassion. Het handvest werd in november 2009 wereldwijd gelanceerd op initiatief van Karen Armstrong. Zij won in 2008 de Amerikaanse TED-Award en werd daarmee in de gelegenheid gesteld om haar wens voor de wereld om te zetten in een concreet initiatief: www.handvestvoorcompassie.nl.

Karen Armstrong is voormalig non en is als internationaal bekend theologe verbonden aan de Universiteit Oxford. Ze is gestart met het Handvest voor Compassie. Een betoog om meer compassie in het dagelijks leven en in het maatschappelijk en politiek debat te brengen.

Bright O. Richards: ‘Niet daar waar je vandaan komt, maar daar waar het goed met je gaat is je thuis’. Richards is ruim 20 jaar geleden gevlucht uit Liberia, heeft als hier opgeleide acteur bij het Ro Theater en het Zuidelijk Toneel gespeeld. Met zijn stichting New Dutch Connections zet hij zijn ervaring, talent en kracht in om bruggen te bouwen ten behoeve van de Nederlandse samenleving.

New Connections Day: Van Vervreemding tot Verbinding
Vreemdelingen in Nederland hebben vaak nog een moeilijke positie in onze samenleving. New Connections Day is een bron van inspiratie voor iedereen die hier verandering in wil brengen of daar al mee bezig is. Samen met de bezoekers wisselen de sprekers manieren uit waarop ze verbindingen (kunnen) aangaan met de vreemde ander. Compassie en het bouwen van bruggen staat centraalop deze dag die gevuld zal zijn met inspiratie, theater, muziek, ontmoeting en gesprek. Andere initiatieven van New Dutch Connections zijn het prijswinnende project ‘As I Left My Father’s House’, waarbij een initiatiefgroep van verschillende (religieuze) gemeenschappen en maatschappelijke organisaties een groots evenement neerzetten waarin vluchtverhalen centraal staan en vluchtelingen als bruggenbouwers worden ingezet. Daarnaast ontwikkelde de stichting de methodiek ‘Ondernemen in je Eigen Toekomst’, waarbij asielzoekersjongeren en (ex)AMA’s geëmpowerd worden om met zelfwaardigheid naar de toekomst te kijken en te handelen.

De Vreedzame Stad
Het publieke gesprek vindt plaats in het kader van de lancering van De Vreedzame Stad: een Utrechts initiatief van politie, Vreedzame School, Vreedzame Wijk en Vrede van Utrecht om te komen tot een eigentijdse nieuwe Vrede van Utrecht. In 2013 presenteren we 300 bruggenbouwers en bruggen uit verschillende sectoren - veiligheid, onderwijs, cultuur, welzijn, rechtspraak, religie en sport - die zich inzetten om de wereld beter te maken, op allerlei niveaus en van klein naar groot. Organisaties en personen die nieuwe verbindingen maken, mensen bij elkaar brengen, een kloof overbruggen en conflicten op een creatieve manier oplossen. Met z'n allen bouwen we aan De Vreedzame Stad. Vanaf 12 april kun je het volgen op www.devreedzamestad.nu.

De Vrede van Utrecht: Vrede door onderhandeling en diplomatie
Dit jaar is het 300 jaar geleden dat de Vrede van Utrecht werd getekend: een wereldomspannend vredesverdrag dat waarmee de Spaanse Succesieoorlog besloten werd. De Vrede van Utrecht maakte een einde aan twee eeuwen van godsdiensttwisten en zeer bloedige oorlogen in Europa. Dit vredesverdrag betekende een keerpunt in de wereldgeschiedenis. De Vrede van Utrecht werd aan de onderhandelingstafel gesloten, in plaats zoals in die tijd gebruikelijk op het bloederige slagveld.

Over De Stichting Vrede van Utrecht 2013
De Stichting Vrede van Utrecht 2013 stimuleert, faciliteert en initieert projecten en processen door samenwerkingsverbanden aan te gaan met culturele, maatschappelijke en kennisinstellingen, gemeente en provincie en het bedrijfsleven. De participatiegerichte werkwijze ziet de Stichting Vrede van Utrecht als de meest effectieve manier om duurzaam effect te sorteren en de culturele infrastructuur te versterken. De Vrede van Utrecht 2013 is een initiatief van de Gemeente en Provincie Utrecht.


Voor meer informatie over deze dag neem contact op met Margriet Stuurman, 06-55853928 of kijk op: www.newdutchconnections.nl

Afbeeldingen
Over Vrede van Utrecht

11 april 2013 is het precies 300 jaar geleden dat de Vrede van Utrecht werd getekend. Het vredesverdrag betekende een keerpunt in de wereldgeschiedenis. Vrede en vrijheid kregen een kans door onderhandeling en diplomatie. Dit viert Nederland met een internationaal programma met de titel ‘The Art of Making Peace’: muziek, theater, spektakel, tentoonstellingen, literatuur, beeldende kunst en conferenties, met de
Universiteit en (Hoge)scholen van Utrecht, op de forten van de Nieuwe Hollandse Waterlinie en de verlaten vliegbasis Soesterberg. Het programma verbindt kunst en cultuur aan actuele maatschappelijke kwesties.

Vrede van Utrecht 2013 is een initiatief van gemeente en provincie.

 

berichten