Outdoor foto-expositie ‘Making Peace’ vanaf 5 mei te zien op Maliebaan Utrecht

Expositie ‘Making Peace’ toont 121 journalistieke foto’s van oorlog en vechten om vrede

01 MEI 2013, MALIEBAAN, UTRECHT
Samenvatting
De expositie ‘Making Peace’ laat 121 aangrijpende top-journalistieke foto’s zien van oorlog en mensen die vechten voor de vrede. Vanaf 5 mei, Bevrijdingsdag, zijn de levensgrote fotopanelen te zien op de Maliebaan in Utrecht. Making Peace is voor iedereen gratis toegankelijk en te bezichtigen tot en met 28 juli 2013.

In 2010 organiseerde het International Peace Bureau de expositie in Geneve om te vieren dat het 100 jaar eerder de Nobelprijs had gewonnen. Deze indrukwekkende expositie, waaraan bijna alle grote fotoagentschappen van de wereld foto’s leverden, toont niet alleen beelden van oorlog, maar juist ook van mensen en instellingen die vechten voor vrede. De expositie bestaat uit vijf thema’s: geen wapens en geweld, conflictpreventie en –oplossing, economische en sociale gerechtigheid, mensenrechten, rechten en democratie, omgeving en duurzame ontwikkeling. Deze vijf thema’s samen zorgen ervoor dat er duurzame, houdbare vrede wordt bereikt.

In Utrecht is de expositie te zien op één van Utrechts mooiste straten, de Maliebaan. Zowel tijdens de vredesonderhandelingen in 1712-1713 als in de Tweede Wereldoorlog vormde de Maliebaan het decor van oorlog, vrede en verzet.|

Meer informatie over de expositie vind je in de brochure en op www.makingpeace.org.

Officiële opening expositie ‘Making Peace’ – 5 mei 2013
Utrecht is op 5 mei de gastprovincie voor de Nationale Viering van de Bevrijding. De gastheren van de Nationale Viering, de Commissaris van de Koningin en Burgemeester, zullen in de ochtend van 5 mei samen met de spreker, professor Hirsch Ballin, de voorzitter van het Nationaal Comité 4 en 5 mei mevrouw Leemhuis-Stout en premier Rutte, op het Domplein een aantal panelen van de expositie bezichtigen en de eindvraag van de expo beantwoorden: Making Peace is up to you, what are you going to do?

De tentoonstelling wordt op 5 mei om 14.00 uur officieel geopend door curator Ashley Woods en de secretaris generaal van het International Peace Bureau, Colin Archer. Vanaf 14.30 uur houdt Harvard-professor Steven Pinker, die dit jaar de Utrechtse 4 mei-lezing uitspreekt, een korte publieke lezing.

Programma
13.30 uur       Fanfare Korps der Genie vertrekt van Achter de Dom naar Maliebaan
14.00 uur       Officiële opening tentoonstelling Making Peace op de kop van de 
                      Maliebaan/Maliesingel
14.15 uur       Bezichtiging tentoonstelling Making Peace (buiten)
14.30 uur       Receptie in de Rabobank, Maliebaan 15
15.15 uur       Welkom door wethouder van Cultuur Frits Lintmeijer en lezing Steven Pinker
17.00 uur       Einde programma

Peace Walks
Op zondagen in mei, juni en juli vinden er Peace Walks plaats, speciale rondleidingen langs de Making Peace foto-expositie op de Maliebaan begeleid door deskundige vertellers. Zij nemen de bezoeker mee langs de 121 foto’s en vertellen aan de hand van hun eigen aandachtsgebied over verschillende thema’s die te zien zijn in de openluchttentoonstelling. Met onder meer Dave Hardy van Amnesty International, Jan Jaap van Oosterzee namens IKV Pax Christi, Emma Jansen van Peace Brigades International en Wim van Esch van het Veteraneninstituut.

‘The Art of Making Peace’
Op 11 april 2013 is het precies 300 jaar geleden dat de Vrede van Utrecht werd getekend. Het vredesverdrag betekende een keerpunt in de wereldgeschiedenis. Vrede en vrijheid kregen een kans door onderhandeling en diplomatie. Dit viert Nederland met een internationaal programma met de titel ‘The Art of Making Peace’:  muziek, theater, spektakel, tentoonstellingen, literatuur, beeldende kunst en conferenties, met de Universiteit en (Hoge)scholen van Utrecht, op de forten van de Nieuwe Hollandse Waterlinie en de verlaten vliegbasis Soesterberg. Het programma verbindt kunst en cultuur aan actuele maatschappelijke kwesties.

Over De Stichting Vrede van Utrecht 2013
De Stichting Vrede van Utrecht 2013 stimuleert, faciliteert en initieert projecten en processen door samenwerkingsverbanden aan te gaan met culturele, maatschappelijke en kennisinstellingen, gemeente en provincie en het bedrijfsleven. De participatiegerichte werkwijze ziet de Stichting Vrede van Utrecht als de meest effectieve manier om duurzaam effect te sorteren en de culturele infrastructuur te versterken. De Vrede van Utrecht 2013 is een initiatief van de Gemeente en Provincie Utrecht.

_____________

Noot voor de redactie
Voor meer informatie en/of aanmeldingen voor het programma, kunt u contact opnemen met ondergetekende via 030-2393899/06-18467841 of marahoogveld@vredevanutrecht.nl

Afbeeldingen
Over Vrede van Utrecht

11 april 2013 is het precies 300 jaar geleden dat de Vrede van Utrecht werd getekend. Het vredesverdrag betekende een keerpunt in de wereldgeschiedenis. Vrede en vrijheid kregen een kans door onderhandeling en diplomatie. Dit viert Nederland met een internationaal programma met de titel ‘The Art of Making Peace’: muziek, theater, spektakel, tentoonstellingen, literatuur, beeldende kunst en conferenties, met de
Universiteit en (Hoge)scholen van Utrecht, op de forten van de Nieuwe Hollandse Waterlinie en de verlaten vliegbasis Soesterberg. Het programma verbindt kunst en cultuur aan actuele maatschappelijke kwesties.

Vrede van Utrecht 2013 is een initiatief van gemeente en provincie.

 

berichten